Sunday, November 6, 2011

whiteout - the next big thing 7" 1991

ini na upat na pidaso na banda hali sa uk, sa greenrock, scotland. nag bukas dini and oasis tapos nag suporta sira sa stone roses sadto na panahon. isipon baya yo-un pagkatapos mag-suporta mas maurag na lugod an gallagher na magkamanghod sa kanira. magayunon baya ini na kanta nira, mapagalun hanapon ini atog mamuroypdoy ka mun-a pero di mo pa ini maimod, badi diyo lang an kupya sini. magayunon liwat and tunog, ma-u pa ini an promiruhon na luwas san banda kaya mag-ugma ka na kun makuha ka sini.

whiteout - orange overdrive...

No comments: